آیروپرس

تومان460,000

قهوه ساز نسل سوم «آیروپرس» یکی از راحت ترین روشهای تهیه قهوه دمی است.

با ترکیب آب جوش و قهوه و سپس عصاره گیری فیلتری میتوانید در کمترین زمان قهوه تهیه کنید.

مقایسه