میز یخچالی - فریزری (2)

آبسرد کن خانگی و صنعتی (10)

آسیاب قهوه (3)

اسپرسوساز (77)

فریزر (2)

قهوه ترک ساز برقی (3)

یخچال (3)