میز یخچالی - فریزری (3)

آبسرد کن خانگی و صنعتی (5)

آسیاب قهوه (3)

اسپرسوساز (36)

فریزر (2)

قهوه ترک ساز برقی (2)

یخچال (3)